Tîrgul meșterilor populari, ediția a XXI-a , Parcul „Nicolae Bălcescu”, 18-20 iulie 2014

Această ediţie a Tîrgului reuneşte peste 120 de meşteri populari din majoritatea judeţelor ţării (Bihor, Maramureş, Constanţa, Suceava, Neamţ, Vîlcea, Harghita, Arad, Hunedoara, Bistriţa-Năsăud, Sibiu, Dolj, Gorj, Argeş, Braşov, Cluj, Prahova, Mureş, Galaţi, Alba, Sălaj, Timiş, Bacău, Vrancea, Bucureşti etc.), din Ungaria, precum şi meşteri originari din Serbia şi Camerun, ce vor expune cele mai însemnate creaţii ale meşteşugului lor (olărit, prelucrarea lemnului, cojocărit, ţesături, podoabe ţărăneşti, împletituri de papură şi nuiele, icoane şi pictură naivă, instrumente muzicale, măşti, ouă încondeiate, icoane pe sticlă, icoane pe lemn, turtă dulce, colac secuiesc, sumane, ţesături, obiecte din scoarţă de copac etc.). O noutate în cadrul acestei ediţii o constituie prezenţa unor meşteri populari care confecţionează opinci.

targ mesteri