Teatrul de Stat Oradea vă provoacă la scris!

Teatrul de Stat Oradea lansează un concurs de creaţie dramatică destinat piesei scurte. Concursul se va desfăşura în cadrul Festivalului de Teatru Scurt 2011.
Scopul concursului este încurajarea dramaturgiei româneşti originale, cu precădere a teatrului scurt, încadrându-se în prestigioasa manifestare culturală orădeană Festivalul de Teatru Scurt.

Nu există cerinţe legate de tema piesei propuse, criteriul de apreciere al acesteia va fi unul de ordin estetic. Singurul element impus este cel formal, cerut de rigorile teatrului scurt. În accepţiunea organizatorilor, piesa scurtă însumează maximum 25 de pagini (aproximativ 50 000 de caractere fără spaţii), iar montarea ei nu depăşeşte 90 de minute, fără pauză. Nu sunt admise dramatizări, nici piese care au fost deja publicate sau reprezentate. Textele trimise pentru concurs nu se înapoiază autorilor.

Lucrările vor fi trimise pe adresa: Teatrul de Stat Oradea, Piaţa Ferdinand nr. 4-6, cod 410021, Oradea, jud. Bihor, cu menţiunea: „Pentru concursul de creaţie dramatică” până la data de 1 septembrie (data poştei).

Lucrările, trimise într-un singur exemplar, nu vor fi semnate, iar pe plic nu se va menţiona numele şi adresa expeditorului. În plicul ce conţine lucrarea va fi introdus un plic mic închis incluzând numele, adresa autorului şi un moto care se va regăsi pe prima pagină a lucrării şi va servi drept element de recunoaştere. Acest plic se va deschide de către plenul juriului numai după desemnarea câştigătorului.

Rezultatele concursului vor fi anunţate până la începerea ediţiei a XVII-a a Festivalului de Teatru Scurt. Premiul va fi decernat în cadrul Festivalului de Teatru Scurt, iar textul câştigător va fi publicat în Revista „Familia” şi transmis electronic tuturor teatrelor din ţară, cu recomandări speciale din partea Teatrului de Stat Oradea. În plus, va fi acordat un premiu în valoare de 2000 RON.

Regulamentul concursului îl găsiţi aici