Gala diplomelor- Facultatea de Arte Vizuale 2011 Oradea Archive