Simpozionul Naţional “Şcoala Ardeleană”

Biblioteca Judeţeană „Gheorghe Şincai” Bihor organizeaza in perioada 14-15 octombrie 2011, simpozionul naţional „Şcoala Ardeleană”. Organizatorii va provoaca sa le fiti partasi la ” câteva momente forte de cultură şi stiinţă, în istoria culturii şi instituţiilor ecleziastice”. Evenimentul cuprinde lansari de carte, vernisaje si prelegeri.

Programul manifestarii este urmatorul:

Vineri, 14 octombrie
– 16,30-16,45 – preambul bibliofil: Vernisajul expoziţiei „Şematisme în colecţiile Bibliotecii Judeţene “Gheorghe Şincai”

– 16,45-17,40 – lansari de carte:

1. Ioan. F. Pop, Tăceri de la margine, Cluj-Napoca, 2011 şi Poemele absenţei, Cluj-Napoca, 2011. Prezintă P.S. Virgil, episcop de Oradea.

2. Cornel Tatai-Baltă şi Ioan Fărcaş, Iconostasul Catedralei Greco-Catolice “Sfânta Treime” din Blaj (sec. XVIII), Alba Iulia, 2011.

– 17,40-19,00 conferinţe, secţiunea Repere fundamentale:

1. Prof. dr. Doru Radosav, Biserică şi comunitate în Nord-Vestul Transilvaniei în secolul al XVIII-lea. Percepţii la nivelul „istoriei prin cei mici”.

2. Pr. dr. Mircea Remus Birtz şi pr. dr. Manfred Kierein, Antecesori si succesori apostolici ai episcopilor catolici orientali din Transilvania (l700-l800).

3. Prof. dr. Niculina Iacob şi prof. dr. Ioan Chindriş, Şcoala latinistă şi traducerea Bibliei in limba română.

4. Pr. dr. Adrian Podar, Un studiu comparativ al literaturii canonice ortodoxe şi greco-catolice din secolul al XIX-lea. Doi importanţi canonişti: Andrei Şaguna şi Iosif Papp-Szilágyi.

Sâmbătă 15 octombrie 2011, ora 09,30

– 09,30-12,45 conferinţe, secţiunea Şcoala Ardeleană

1. Conf. dr. Ovidiu Ghitta, Episcopul Grigore Maior, ctitor la Sărăuad.

2. Conf. dr. Laura Stanciu, „Didahiile” lui Petru Maior, carte reprezentativă pentru iluminismul central European.

3. Conf. dr. Simona Nicoară, Un apostol naţional: Petru Maior.

4. Dr. Florica-Elisabeta Nuţiu şi dr. Elena-Doina Horhoi, Marginalii la manuscrisul lui Samuil Micu: ,,Despre descoperirea dumnezeiască”.

5. Drd. Gabriela Rus, Conscriptio Ecclesiae Varadiense (1778). Lăcaşe de cult greco-catolice.

6. Prof. dr. Cornel Tatai-Baltă, Litografiile din cartea lui Vasile Aaron, “Patima şi moartea Domnului şi Mântuitorului nostru Isus Hristos”, Sibiu, 1829 .

7. Drd. Anca Elisabeta Tatay, Despre ilustraţiile vieneze ale “Evangheliei” de la Buda din 1812.

8. Dr. Silviu Sana, Şematisme în colecţiile Bibliotecii Judeţene “Gheorghe Şincai” Bihor.

9. Drd. Sever Cristian Oancea, Misiunea piaristă din Bistriţa în secolul XVIII.

10. Drd. Irina Iliescu, Arta creştină şi dansul. Reprezentări coregrafice în pictura bisericilor româneşti (secolele XIV – XVIII).

9,30-12,45 conferinţe, secţiunea Istoria culturii şi a bisericii

1. Prof. dr. Viorel Faur, Aspecte inedite ale istoricului activităţilor muzeale din Bihor.

2. Conf. dr. Remus Câmpeanu, Istoriografia din România în anii 2008-2010. Contribuţii bibliografice.

3. Conf. Dr. Ioan Marius Bucur, Titlu rezervat.

4. Pr. Dr. Zaharie Pintea, Titlu rezervat

5. Sidonia Puiu, Începuturile umanismului românesc. Ioan Caioni.

6. Drd. Daniel I. Iancu, Debutul publicistic al istoricului Nicolae Densuşianu. Colaborarea la revista “Familia” din Oradea.

7. Drd. Claudiu Călin, Administratura Apostolică din Timişoara şi episcopul dr. h. c. Augustin Pacha (1923-1930).

8. Prof. dr. Beke Csaba, Naţionalizarea unor şcoli catolice din Oradea.

9. Raimondo Mario Rupp, Eparhia de Lugoj după căderea comunismului în Romania.

10. Drd. Lavinia Buda, Incursiuni în istoria unor practici de pietate mariană.

11. Dr. Ioana Mihaela Bonda, Sub semnul începutului. Înfiinţarea seminarului teologic greco-catolic de la Gherla.

12. Drd. Sergiu Soica, Itinerarul elitelor Bisericii Greco-Catolice din Banat în timpul regimului comunist.

11. Drd. Lucian Turcu, Români de rangul doi? Locul Bisericii Greco-Catolice în România Mare.

12. Drd. Dorin Petresc, Discurs istoriografic în spaţiul public la canonicul Iacob Radu.