Revista “Crisia”, numărul 40/2010.

Anuarul “Crisia” este una dintre cele trei publicaţii ale Muzeului Ţării Crişurilor din Oradea şi găzduieşte studii, articole, note şi recenzii din domeniul arheologiei şi istoriei. Tomul cu numărul 40 a apărut la finalul anului 2010, fiind postat în rezumat şi full text într-un website propriu nou apărut (vezi www.crisia.mtariicrisurilor.ro)

O noutate este şi cotaţia revistei realizată de Consiliul Naţional al Cercetării Stiinţifice din învăţământul Superior (CNCSIS). Dacă în anii anteriori publicaţia era catalogată în categoria C, începând cu 2010 aceasta a trecut în categoria B+. Aceasta înseamnă că revista se apropie mult de categoria publicaţiilor catalogate ISI, adică cele mai prestigioase reviste recunoscute internaţional.

ISI este acronimul pentru Institute for Scientific Information din Philadelphia, fondat de către Eugene Garfield în anul 1958. Principalul obiectiv ISI este furnizarea de date despre cele mai importante şi influente instituţii din cercetarea mondială. Baza de date ISI cuprinde în prezent mai mult de 16.000 de reviste internaţionale din domeniile ştiinţelor exacte, ştiinţelor sociale, artei şi ştiinţelor umaniste. Clasificarea revistelor de specialitate a fost făcută în funcţie de impactul pe care acestea îl produc în lumea ştiinţifică, măsurat prin intermediul numărului de citări ale articolelor apărute în publicaţie.

Crisia este inclusă în baza de date index copernicus precum şi în alte cataloage online: ERIHC European Reference Index of the Humanities (2007), [XLS] European Reference Index of the Humanities (ERIH) nimekiri – Tartu …, ERIH 2007. Ultimul număr conţine articole studii şi recenzii ale unor cercetători, muzeografi, arhivişti, sau universitari specializaţi în istorie şi arheologie: Gruia Fazecaş, Carol Kacsó, Sorin Bulzan,  Doru Marta, Ioan Crişan, Corina Toma, Alexandru Simon, Marcella Ferraccioli, Gianfranco Giraudo, Gizella Nemeth, Adriano Papo, Florin Ardelean, Florian Dudaş, Florina Ciure, Mihai Georgiţă, Cristian Apati, Ioan Ciorba, Petru Ardelean, Radu Milian, Marius-Răzvan Meszar, Gabriel Moisa, Cornelia Românaşu, Radu Românaşu, Adriana Ruge, Lucia Cornea, Ioan F. Pop, Iudita Caluşer, Olimpia Mureşan, Nicolae Nistoroiu

În cuprinsul revistei se remarca şase studii de arheologie care prezintă şantiere arheologice sau tipuri de habitat, noi descoperiri, un depozit de bronzuri şi piese inedite, la care se adaugă un articol de numismatică. 15 articole sunt dedicate istoriei de la studii şi sinteze, la publicări de documente sau monumente. Un eseu, o colecţie şi un articol de restaurare încheie acest număr.

Ca să vă facem curioşi, spicuim din cuprinsul jurnalului:

Sorin Bulzan, Doru Marta, Mişca. O aşezare medievală dispărută şi descoperirile arheologice de la Oradea – “Sere”,

Mihai Georgiţă, Biserica românească din Comitatul Bihor şi calvinismul în prima jumătate a secolului al XVII-lea,

Alexandru SIMON, Crăişorii valahilor din a doua jumătate a secolului XV,

Florian DUDAŞ, Codicele Prologar slavon scris la Mănăstirea Perii Maramureşului în 1599-1600, în timpul domniei lui Mihai Viteazul

Cristian Apati, Ioan Ciorba, Pentru o istorie a alimentaţiei: noi documente privind cultura cartofilor în Crişana în a doua parte a secolului al XVIII-lea,

Gabriel Moisa, Istoriografie – istorie – politică. Istoriografia românilor din Ungaria referitoare la trecutul istoric al comunităţii (1920-2010)

Lucia Cornea, Date privind activitatea filialei Oradea a Ateneului Român (1925-940)