Dezbatere publică la Primărie-alimentarea cu energie termică în Oradea.

Primăria Oradea va supune dezbaterii publice joi, 18 ianuarie, propunerile privind aprobarea şi delimitarea zonei unitare de încălzire a municipiului Oradea, respectiv propunerea de modificare a Regulamentului de alimentare cu energie termică în municipiul Oradea.

Cetăţenii pot face sesizări şi sugestii pe marginea propunerilor menţionate până la data de 17 ianuarie 2012, după care acestea vor fi supuse dezbaterii publice.Propunerile, sugestiile, opiniile referitoare la materialele propuse se pot transmite pe adresa bara.doru@oradea. ro sau la Serviciul Lucrări şi Servicii Publice din cadrul Primăriei municipiului Oradea.

Prin zona unitară de încălzire se înţelege arealul geografic aparţinând unei unităţi administrativ-teritoriale în interiorul căruia se poate promova o singură soluţie tehnică de încălzire.

În Oradea zonele unitare de încălzire stabilite prin hotarare de Consiliu Local in 2008 erau 1) o zona unitară deservită de sistemul centralizat de energie termică având 2 surse: energia termică obţinută prin cogenerare şi energia geotermală si 2)zona unitară cu sisteme de încălzire proprii, unde nu este realizată sau nu este eficientă realizarea sistemului centralizat de energie termică.

Conform noii propuneri legislative in Oradea vor exista doua zone unitare: prima, numită Zona A, în care furnizorul unic este SC Electrocentrale Oradea SA(reţeaua principală şi secundară) şi ce-a de-a doua, care nu are acces la reţeaua de termoficare şi care se încălzeşte cu mijloace proprii. Propunerea municipalităţii este ca “Imobilele condominiale care fac parte din zone unitare de tip A vor reveni la alimentarea în sistem centralizat în cazul în care s-au debranşat anterior de la acest sistem. Toate aceste condominii vor respecta principiul „un condominiu – un sistem de încălzire”.

Delimitarea zonei A şi propunerea legislativă pe larg le găsiţi aici

Dezbaterea publică va avea loc în Sala Mare a Primăriei Oradea, în data de 18 ianuarie 2012, ora 17:00.