17 [Căsătoria şi societatea. Ceva despre istorie și antopologie în a doua jumătate a secolului XIX.]