Avangarda românească în colecţia Secţiei de Artă a Muzeului Ţării Crişurilor

La Muzeul Ţării Crişurilor s-a deschis o expoziţie de artă cu titlul Avangarda românească în colecţia Secţiei de Artă a Muzeului Ţării Crişurilor.

Lucrări ce au făcut parte din expoziţia itinerată de Institutul Cultural Român la Lisabona, Praga şi Roma, care are menirea de a pune în valoare o parte din colecţia de artă a muzeului orădean, foarte valoroasă în ceea ce priveşte arta românească a secolului al XX-lea. Lucrările expuse (pictură şi sculptură) aparţin celor mai importanţi artişti plastici români ataşaţi de curentul avangardei europene (Theodor Pallady, Camil Ressu, Mattis Teutsch, Petre Iorgulescu Yor, Jean Alex. Steriadi, Alexandru Phoebus, Marius Bunescu, M.H.Maxy, Ion Theodorescu Sion, Marcel Iancu, Alexandru Ziffer, Corneliu Michăilescu, Victor Brauner, Ion Ţuculescu, Magdalena Rădulescu, Szolnay Sándor, Tasso Marchini, Ion Jalea, Fekete Iosif, Irina Codreanu, Ion Anestin). Majoritatea au făcut parte, alături de lucrări provenite de la alte 8 muzee din ţară, şi din expoziţia Culorile Avangardei (1910-1950), organizată de Institutul Cultural Român în Europa (Lisabona, Praga, Roma) şi România (Sibiu, Timişoara, Oradea), fiind considerate printre cele mai valoroase.