Avangarda românească în colecţia Secţiei de artă a Muzeului Ţării Crişurilor.

Avangarda romaneasca-01Expoziţia Avangarda românească, repusă în circuitul expoziţional datorită succesului pe care l-a avut anul trecut în rîndul vizitatorilor, cuprinde lucrări valoroase (pictură şi sculptură) ale celor mai importanţi artişti plastici români care au făcut parte din curentul avangardei europene (Theodor Pallady, Camil Ressu, Mattis Teutsch, Petre Iorgulescu Yor, Jean Alex. Steriadi, Alexandru Phoebus, Marius Bunescu, M.H.Maxy, Ion Theodorescu Sion, Marcel Iancu, Alexandru Ziffer, Corneliu Michăilescu, Victor Brauner, Ion Ţuculescu, Magdalena Rădulescu, Szolnay Sándor, Tasso Marchini, Ion Jalea, Fekete Iosif, Irina Codreanu, Ion Anestin). Majoritatea au făcut parte, alături de lucrări provenite de la alte 8 muzee din ţară, şi din expoziţia Culorile Avangardei (1910-1950), organizată de Institutul Cultural Român în Europa (Lisabona, Praga, Roma) şi România (Sibiu, Timişoara, Oradea), fiind considerate printre cele mai valoroase.